PN 6. Vidić, Petar. Marko Kraljević i Mina od Kostura. Pileta (srez Stolac), August 21, 1933.